Najczęstsze usterki w połączeniach elektrycznych

Aby połączenia elektryczne były bezpieczne, mają bardzo złożony i wrażliwy mechanizm, który pomaga uniknąć ewentualnych awarii i problemów. Mechanizmy te działają jako zabezpieczenia poprzez wyłączenie zasilania. Do najczęstszych problemów jednak należą:

Zwarcie

Zwarcie w sieci elektrycznej to jedna z najczęstszych usterek w domach. Zwykle występuje, gdy połączenie między dwoma przewodnikami jest nieprawidłowe. Może to być spowodowane złym połączeniem dwóch przewodów lub gdy te przewody mają różną polaryzację lub okablowanie nie jest dobrze zaizolowane.

Każda z tych sytuacji może spowodować zwarcie i może być bardzo niebezpieczna. Ponieważ powoduje gwałtowny wzrost temperatury, co w najbardziej skrajnych przypadkach może spowodować pożar poprzez kontakt z otaczającymi powierzchniami.

Dlatego po wykryciu zwarcia należy zachować spokój i pilnie wyłączyć zasilanie. Po wyłączeniu zasilania odłącz wszystkie urządzenia i spróbuj włączyć główny wyłącznik. Jeśli przełącznik ponownie przeskoczy w dół, to znaczy, że nastąpiło zwarcie w sieci i należy wezwać elektryka.

Przeciążenie

Każdy z obwodów w instalacji jest przeznaczony do wytrzymania innego natężenia prądu. Oznacza to, że istnieje maksymalny prąd określony przez wyłączniki, który ogranicza prąd przechodzący przez każdy obwód.

Jak przeciążenie w obwodzie może nam zaszkodzić? Gdy w połączeniach elektrycznych w domu dojdzie do przeciążenia, może dojść do spalenia urządzeń. Te przeciążenia mogą wystąpić z kilku powodów, jednym z nich jest podłączenie większej ilości urządzeń niż może obsłużyć sieć elektryczna domu. Inne przyczyny to uderzenie pioruna podczas burzy lub podłączenie urządzenia z usterkami elektrycznymi. W http://www.antresola.pl dowiesz się, jak wykryć i naprawić usterki w różnych urządzeniach użytku domowego.

Utrata izolacji

Kiedy przewody są stare, mogą częściowo stracić swoją izolację, powodując wyciek prądu elektrycznego. Problem ten powinien być jak najszybciej naprawiony przez elektryka, ponieważ może on doprowadzić do porażenia prądem mieszkańców domu.

Wyciek prądu może również powodować zwarcia w instalacji, powodując ciągłe przełączanie wyłącznika głównego. Aby uniknąć tych usterek, konieczna jest częsta konserwacja połączeń elektrycznych.

Uszkodzenie wyłącznika różnicowoprądowego

Głównym zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB) jest wykrycie upływu prądu w połączeniach elektrycznych i odcięcie zasilania. Usterka w obwodzie elektrycznym lub urządzeniu może spowodować odcięcie zasilania. Działanie to zapobiega porażeniu ludzi prądem lub spaleniu urządzenia.