Uprawnienia UDT – jak je zdobyć?

UDT, czyli Urząd Dozoru Technicznego, to instytucja, która zajmuje się eksploatacją, obsługą, rejestracją i konserwacją urządzeń dźwignicowych. Dodatkowo jest odpowiedzialna za nadzór nad maszynami objętymi dozorem technicznym w naszym kraju.

Urząd Dozoru Technicznego to instytucja powołana, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi wszystkich instalacji technicznych i urządzeń, które wedle prawa polskiego podlegają dozorowi technicznemu. UDT prowadzi działalność certyfikowaną UDT – CERT oraz szkoleniową – Akademia UDT. Dodatkowo instytucja ta przeprowadza badania oraz ekspertyzy dotyczące urządzeń UDT. Dozór Techniczny w Polsce funkcjonuje już od początku XX wieku, jednak w takiej formie, jaka znana jest obecnie, działa dopiero od 1950 roku.

Czym zajmuje UDT?

Urząd Dozoru Technicznego zajmuje się szeregiem spraw związanych ze sprawowaniem dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi UDT. Dokładny zakres prac tej instytucji został określony w Ustawie o Dozorze Technicznym z 2000 roku. Urząd Dozoru Technicznego jest odpowiedzialny m.in. za:

  • Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą.
  • Wydawanie decyzji w sprawach związanych z wykonywaniem dozoru technicznego.
  • Prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych.
  • Określanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz oceną stopnia zagrożenia stwarzanego przez takie urządzenia.
  • Zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych.
  • Uzgadnianie programów szkoleń dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.
  • Sprawdzanie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, obsługę, naprawę i konserwację urządzeń technicznych.
  • Certyfikowanie systemów jakości obejmujących urządzenia techniczne.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, do których należą urządzenia transportu bliskiego. Zaświadczenia kwalifikacyjne nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego mają potwierdzać znajomość warunków technicznych dozoru technicznego oraz obowiązujących norm i przepisów. Dodatkowo mają także zaświadczać o umiejętnościach praktycznych w obrębie obsługi oraz konserwacji urządzeń podlegających UDT. Uprawnienia są przyznawane na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Jak zdobyć uprawnienia UDT? Są one przyznawane osobom obsługującym urządzenia transportu bliskiego. Aby jednak je otrzymać, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs i pozytywnie zaliczyć egzamin państwowy przed komisją UDT. Aby podejść do egzaminu, niezbędne jest złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Urząd Dozoru technicznego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Należą do nich m.in. operatorzy dźwigów,

dźwignic, konserwatorzy dźwigów i dźwignic, operatorzy i konserwatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia i napełniacze zbiorników przenośnych.